Què és?

ARQUECT®, Un nou projecte de divulgació de l’arquitectura a la ciutat, des d’un vessant sostenible.

ARQUECT® difon la cultura arquitectònica entre “no-arquitectes” de qualsevol edat i perfil social, contribuint a la reflexió sobre l’entorn construït i apropant la ciutat als seus ciutadans de forma senzilla i amena.

ARQUECT® aporta valor a la comunitat i contribueix a fomentar un tipus de ciutat socialment sostenible, en la qual al desenvolupament s’incorpori el compromís amb la qualitat de vida dels habitants actuals i futurs.

Presentació empresa

© Foto: La Citta Vita

Objetius

A ARQUECT® totes les activitats estan dissenyades perquè els participants, a més d’aprendre conceptes bàsics sobre arquitectura, urbanisme i ecologia, desenvolupin habilitats i competències socials bàsiques per al seu benestar (creativitat, solidaritat, empatia …). Sense esforç i de forma divertida, ajudem a transformar el desconegut en conegut, fent que aflorin sentiments de pertinença a la ciutat i el desig de preservar l’entorn.

Mètode

Mitjançant activitats lúdic-creatives de sensibilització i educació, a ARQUECT® explorem en grup l’hàbitat urbà, estimulant la curiositat natural de les persones i transmetent valors com el respecte al medi ambient, la responsabilitat social o la consciència cívica.

Tècniques

ARQUECT® és una organització flexible que s’adapta als interessos i necessitats dels seus clients i usuaris. Les nostres activitats són de tall multidisciplinari i s’estructuren, en funció del perfil del grup pel qual són creades, en forma de tallers, seminaris, visites guiades, itineraris urbans … Cada activitat es confecciona “a mida”, i s’imparteix a la seu del client o usuari sota un calendari i horaris que permetin la conciliació de la vida personal, familiar i laboral.

Busques alguna cosa?

Fes servir el formulari per buscar en el lloc:

Si no has trobat el que estaves buscant, deixa un comentari a l'entrada o posa't en contacte amb nosaltres.