Avís Legal

I- Objecte

Aquest lloc web proporciona informació sobre els serveis de divulgació de l’arquitecta Elena Guim, d’ara endavant denominada “Titular”.

II-Propietat Intel·lectual

Els continguts d’aquest web, incloent, entre altres, logotips, animacions, textos o aplicacions informàtiques, qualsevol que sigui el seu format, llenguatge de programació i forma de representació, així com el nom de domini www.arquect.com són propietat de la Titular , o bé ha adquirit els corresponents drets dels seus propietaris, i estan protegits per les lleis i tractats internacionals en matèria de propietat intel·lectual i, si s’escau, industrial, així com per la normativa reguladora dels noms de domini.

Es permet l’ús d’hipervincles a aquest web i la utilització o reproducció, total o parcial, sense ànim de lucre, dels seus continguts sempre que es faci constar la font i s’inclogui un hipervincle a aquest web, i en els casos permesos en els articles 31 a 34 de la Llei de Propietat Intel·lectual (Reial Decret Legislatiu 1 / 1996, de 12 d’abril). Queda prohibit l’ús de marcs (frames) o qualsevol altre mecanisme destinats a ocultar l’origen o font dels continguts, qualsevol ús, transformació o explotació dels mateixos amb finalitats comercials, promocionals o contràries a la llei, moral o ordre públic, que pogués lesionar els interessos o perjudicar la imatge de la Titular o de tercers legítims, que constitueixin competència deslleial o, en general, en contra del que disposen aquestes Condicions d’Ús.

III-Protecció de dades de caràcter personal

En navegar per aquestes pàgines, de forma automàtica vostè facilita al servidor del web informació relativa a la seva adreça IP (identificador únic per a la transmissió de paquets entre ordinadors connectats a Internet), data i hora d’accés, l’hipervincle que li ha reenviat a aquestes, el seu sistema operatiu i el navegador utilitzat. Sense perjudici que l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (en endavant, AEPD) considera la IP com a dada de caràcter personal, la Titular no pot obtenir per si sola, ni té intenció de fer-ho a menys que se li causi algun perjudici, informació alguna sobre el titular de la connexió a Internet a la qual correspon. Aquestes dades seran guardades i utilitzades únicament per al control i realització d’estadístiques d’accés i visites al web, i en cap cas seran comunicats o cedits a tercers.

Aquest lloc web no utilitza cookies ni qualsevol altre dispositiu anàleg que permeti l’obtenció de dades personals sense el seu consentiment.

En cas que vostè estableixi algun tipus de comunicació amb la Titular, ja sigui per telèfon, fax, correu ordinari o electrònic, les seves dades seran guardades i incloses en un fitxer propietat de la titular, amb la finalitat de respondre a la seva consulta, suggeriment o queixa, informar o prestar el servei demanat. Fora dels casos legalment establerts, les seves dades no seran comunicades ni cedides a tercers sense el seu consentiment exprés. Aquest fitxer es troba convenientment inscrit en el Registre General de l’AEPD i sobre ell s’apliquen les mesures tècniques, legals i organitzatives establertes en la normativa sobre protecció de dades de caràcter personal per evitar qualsevol accés, alteració, pèrdua o tractament no autoritzats. Se li informa, així mateix, que les dades facilitades a un arquitecte en l’exercici de les seves funcions es troben protegits pel secret professional.

Té dret a accedir a aquest fitxer per consultar les seves dades, rectificar-les o cancel·lar-les, així com a oposar-se a qualsevol tractament respecte d’aquestes, amb les excepcions i límits establerts en la legislació aplicable. En cas que desitgi exercir aquests drets, dirigeixi a la Titular una sol·licitud signada a l’adreça C / Mallorca, 196 (Barcelona), acompanyant fotocòpia del seu DNI o document equivalent. En el lloc web de l’AEPD té a la seva disposició models de formularis i més informació.

IV-Limitació de Responsabilitat

Els continguts d’aquest lloc web s’ofereixen amb una finalitat informativa i divulgativa. La titular s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, que pogués derivar de l’ús o aplicació de la informació d’aquest web.

Els enllaços (hipervincles) o continguts de tercers que apareixen en aquest web es faciliten amb la finalitat d’ampliar la informació o indicar un altre punt de vista. La seva inclusió no implica l’acceptació d’aquests continguts, ni l’associació de la Titular amb els responsables d’aquestes pàgines web, de manera que rebutja tota responsabilitat en relació amb aquestes, així com pels danys que poguessin causar-se per qualsevol motiu en el seu sistema informàtic (equip i aplicacions), documents o fitxers. La titular només podrà ser responsable per aquests continguts d’acord amb el que estableix la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic, en cas que, havent tingut coneixement efectiu de la seva il·licitud o que lesiona els béns o interessos d’un tercer, no suprimeixi o inutilitzi l’enllaç a aquests.

La titular no garanteix la fiabilitat, disponibilitat o continuïtat d’aquest lloc web ni dels seus continguts per motius tècnics, de seguretat, control o manteniment del servei, per fallades a causa del servidor que allotja els continguts o d’altres intermediaris o proveïdors, per atacs contra el sistema informàtic, ni per qualsevol altre motiu que es derivin de causes que escapen al seu control, per la qual cosa s’eximeix de qualsevol responsabilitat, directa o indirecta, pels mateixos.

La titular no es fa responsable de les fallades, errors o danys, directes o indirectes, que puguin causar al sistema informàtic de l’usuari o als fitxers o documents emmagatzemats en el mateix, que siguin causats o es derivin de la capacitat o qualitat del seu sistema informàtic o de la presència d’un virus o qualsevol altra aplicació informàtica perjudicial en l’ordinador que sigui utilitzat per la connexió als continguts del web, de la qualitat de la seva connexió o accés a Internet, per un mal funcionament del navegador, o per l’ús d’aplicacions informàtiques amb versions no actualitzades o no s’obtingui la corresponent llicència d’usuari.

V-Modificacions i Actualitzacions

La titular es reserva la facultat d’efectuar, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda al web, de la configuració, disponibilitat i presentació d’aquesta, així com de les presents Condicions d’Ús.

VI-Llei aplicable i fòrum

Les qüestions relacionades amb l’ús d’aquest web o els seus continguts es regiran i seran interpretades conforme a les presents condicions d’ús i la legislació espanyola i se sotmeten les parts, excepte en els casos en què no estigui legalment permès, a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona (Espanya), amb renúncia de manera expressa a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre’ls.

Barcelona, 20 de gener de 2011.

Busques alguna cosa?

Fes servir el formulari per buscar en el lloc:

Si no has trobat el que estaves buscant, deixa un comentari a l'entrada o posa't en contacte amb nosaltres.