Per a escoles

Aprendre fent
Programes lúdic-educatius inspirats en l’arquitectura i la ciutat, i dirigits a centres escolars de primària i secundària.

PROGRAMES ESCOLARS
Promouen el coneixement de l’arquitectura i la ciutat, dins de l’horari escolar i mitjançant l’observació directa i l’experimentació. Per a nens i nenes de 10 a 14 anys.

Fora del centre: VISITES ACTIVES
OBJECTIU: ensenyar com és un edifici i el seu entorn construït, i situar-lo en un context històric i social. En primària observem l’espai arquitectònic i analitzem els sistemes de representació utilitzats en arquitectura. En secundària fomentem una actitud crítica de l’obra arquitectònica i l’apreciació del disseny com a part de la nostra cultura.
MÈTODE: les visites es completen amb una sessió prèvia de preparació i una altra posterior d’elaboració de conclusions. Ambdues sessions es realitzen en el centre escolar, recolzades per bibliografia i material didàctic específic.

En el propi centre: PRÀCTIQUES GUIADES
OBJECTIU: assimilar conceptes relacionats amb l’arquitectura i la ciutat. En primària ens centrem en aspectes espacials: l’hàbitat, de l’habitatge a la ciutat, etc. En secundària analitzem els diferents tipus de construcció i els seus processos, reflexionant sobre la importància de la sostenibilitat i el reciclatge.
MÈTODE: cada pràctica inclou recerca i recollida d’informació, debat creatiu i un exercici final de reforç on s’aplica tot l’après. Les pràctiques es realitzen en diverses sessions i es recolzen en bibliografia i material didàctic específic.

PROGRAMES EXTRAESCOLARS
Expliquen conceptes arquitectònics de forma fàcil i divertida, en un ambient amè i relaxat, una vegada finalitzada la jornada o el curs. La ràtio de monitors és d’un cada 15 escolars.

Durant el curs: TALLERS CREATIUS
OBJECTIU: interioritzar el llenguatge de l’arquitectura i la ciutat mitjançant l’experimentació. L’habitatge, els edificis en alçada, els espais col·lectius o l’espai verd són alguns dels temes que ens ajuden a ensenyar a “sentir” l’entorn construït. Cada taller s’adapta per cobrir l’especificitat pedagògica, en franges de 2 anys (de 6 a 8 anys, de 8 a 10 anys, de 10 a 12 anys i de 12 a 14 anys).
MÈTODE: fora de l’activitat reglada, el coneixement es transmet mitjançant la creació i la construcció, explotant al màxim les capacitats creatives i imaginatives dels escolars. En cada taller es “construeix” un element relacionat amb el tema proposat.

Durant les vacances: JOCS DIDÀCTICS
OBJECTIU: explorar l’arquitectura i la ciutat a través del joc, durant el temps de lleure o vacances, estimulant la curiositat, la creativitat i la cooperació. Només per a primària (de 6 a 12 anys).
MÈTODE: recuperació de jocs clàssics de construcció i reinterpretació de jocs tradicionals des d’un punt de vista arquitectònic.

Busques alguna cosa?

Fes servir el formulari per buscar en el lloc:

Si no has trobat el que estaves buscant, deixa un comentari a l'entrada o posa't en contacte amb nosaltres.